Brojčana Kavača
937,00 Kn
Vrsta proizvoda: 
Brend: 

Detalji o proizvodu:

Nošenje kavače - medaljona sa numeričkim yantrama - je najefikasniji način za jačanje funkcionalno pozitivnih planeta i zaštite od utjecaja negativnih planeta.

Numerička yantra, ili kavača, kako se naziva u Indiji, je skup pet kvadrata, u kojima se nalaze 9 brojeva, čije kombinacije na suptilnom nivou rezoniraju sa određenom planetom.

Mistična simbolika numeričkih kvadrata, koji su također izvjesni kao magični kvadrati, koristila se u svim velikim drevnim kulturama s ciljem ispravljanja utjecaja planeta.

Zbroj stupaca, redaka i dijagonala magičnog kvadrata je isti.

Sistem numeričkih kvadrata temelji se na razumijevanju, da brojevi ne samo da predstavljaju kvantitetu, nego posjeduju i kvalitetu.

Numerologija nas uči, da je svaka brojka utjelovljenje određenog energetskog  kvaliteta.
 

Yantra kao numerički oblik

Osim geometrijskih oblika, yantre su često predstavljene i numerički: u obliku određenog slijeda brojeva, povezanih u određenu formu. Sve planetarne yantre slijede slijedeći geometrijski oblik:Ovaj lik posjeduje unutrašnji dinamizam koji odražava kretanje energija različitih planeta.

 

Ako na srednje gornje mjesto postavimo jedinicu, a zatim slijedimo devet položaja brojeva prema obrisima yantre, dobit ćemo posebnu yantru za Surju (Sunčevu yantru).

Takve numeričke yantre imaju neobična svojstva: zbroj po redcima, stupcima i dijagonalama za Sunce je 15, za Mjesec - 18, za Mars - 21 i tako dalje. Ako povećate početni broj za jedan, zbroj će se povećati za tri.

Jedan i tri su brojevi, koji u sebi nose snažnu simboliku. Jedan je pokazatelj jedinstva, cjeline, a tri predstavlja višestrukost i apsolut.

Posebna snaga numeričkih kvadrata proizlazi iz međusobnog odnosa pojedinih brojki, čime nastaje složena mreža duhovnih i matematičkih kvaliteta.

Složeni odnosi između brojeva magičnog kvadrata djeluju na nivou informacije, na kojoj djeluju homeopatija i radionika. Najdjelotvorniji utjecaj postiže se upotrebom duhovnih simbola na posebnim točkama u prostoru i vremenu.
 

Djelovanje brojčane kavače

Nošenje kavače - medaljona sa numeričkim yantrama - jača pozitivne planete i smanjuje utjecaj negativnih planeta vašeg horoskopa.

Kavača djeluje poput energetskog štita.Na snagu kavače utječe nekoliko faktora.

Snaga kavače ovisi o...

  • Materijalu, od kojega je izrađena (najprikladniji su srebro i zlato).
  • Vremenu, kada se kavaća izrađuje.
  • Mjestu, gdje se kavača izrađuje.
  • Osobi, koja ju izrađuje.
  • Trenutku u kojem se kavača prvi put stavlja.

Za optimalan učinak kavaču je najbolje nositi na srebrenoj ili zlatnoj ogrlici.

Ako se pri izradi kavače uzmu u obzir svi ranije navedeni čimbenici, funkcionalno pozitivne planete horoskopa se jačaju, pa su istovremeno zaštićene od napada funkcionalno negativnih planeta.

Jačanjem pozitivnih planeta, jačaju se područja života kojima oni vladaju.

 

Kavače Vedske Akademije u Njemačkoj

Kavače Vedske Akademije u Njemačkoj izrađene su od srebra, u posebno povoljnom trenutku (muhurti). Kod izrade kavača uzeti su u obzir svi faktori, koji utječu na snagu kavače, kao što su mjesto, vrijeme, osoba i dr.

Kod narudžbe, stručnjak će analizirati vaš horoskop i izabrati odgovarajuću vam kavaču. Izračunat će vrijeme, kada ju trebate prvi put staviti na sebe.

Primjena kavače sastoji se od njezinog nošenja i povremenoj meditacije na brojeve, koji ju čine.

Kavače su efikasne, jednostavne za korištenje i nemaju negativnih učinaka.