Psihoterapije

Balans tijela, uma i duše

psihoterapija

Ayurvedska dijagnostika je vrlo stara i funkcionalna. Njome možemo vidjeti uzroke mnogih poremećaja u tijelu - doša, dhatua, suptilnog tijela i drugo.

Dijagnostika je jako bitna za pravilno odreðivanje tretmana i lijekova, pravilnih savjeta prehrane, ponašanja i razmišljanja.

Dijagnostika iz ayurvede se koristi u mnogim medicinama svijeta naročito u kineskoj medicini, a u alopatskoj medicini se ranije učila na medicinskom fakultetu i stariji liječnici su je koristili.

Balans svjesnog, nesvjesnog i podsvjesnog uma

svesni nesvjesni i posvjesni um

Ayurvedska dijagnostika je vrlo stara i funkcionalna. Njome možemo vidjeti uzroke mnogih poremećaja u tijelu - doša, dhatua, suptilnog tijela i drugo.

Dijagnostika je jako bitna za pravilno određivanje tretmana i lijekova, pravilnih savjeta prehrane, ponašanja i razmišljanja.

Dijagnostika iz ayurvede se koristi u mnogim medicinama svijeta naročito u kineskoj medicini, a u alopatskoj medicini se ranije učila na medicinskom fakultetu i stariji liječnici su je koristili.

Sami kreiramo naše stanje tijela i psihe

sami kreiramo naše stanje tjela i psihe

Ayurvedska dijagnostika je vrlo stara i funkcionalna. Njome možemo vidjeti uzroke mnogih poremećaja u tijelu - doša, dhatua, suptilnog tijela i drugo.

Dijagnostika je jako bitna za pravilno određivanje tretmana i lijekova, pravilnih savjeta prehrane, ponašanja i razmišljanja.

Dijagnostika iz ayurvede se koristi u mnogim medicinama svijeta naročito u kineskoj medicini, a u alopatskoj medicini se ranije učila na medicinskom fakultetu i stariji liječnici su je koristili.