Vastu Puruša
Vastu purusha

Povijest vastu-a:

Na početku kreacije, gospodar Brahma, polubog kojeg je Gospodin opunomoćio za stvaranje, načinio je mnoštvo povoljnih i nepovoljnih bića.

Među njima pojavio se bezoblični demon Vastu Puruša. Bio je očitovanje neobuzdane energije kaosa.

Demona je trebalo pokoriti, jer je prijetio izazvati kaos u cijelome svemiru.

Gospodar Brahma i polubogovi bacili su demona na Zemlju i sjeli na njega. Zbog dodira gospodina Brahme i polubogova, Vastu Puruša se pročistio.

Nakon toga, predao se Gospodinu Brahmi i rekao:"Gospodaru, kako te mogu služiti?"

Gospodin Brahma mu odgovori: "Želim da ostaneš ovdje na Zemlji i vladaš svim kućama i zgradama."

Pristavši služiti gospodina Brahmu, Vastu Puruša je upitao: "U Satja, Treta i Dvapara jugama (zlatnom, srebrnom i brončanom dobu), ljudi će svoje kuće graditi u skladu sa zakonima vastu-a i obožavati gospodina Višnua, a ja ću uživati u dijelu takvih ponuda. Ali u Kali-jugi (željezno doba, u kojem sada živimo) ljudi će živjeti u nepovoljno izgrađenim kućama i zanemarit će obožavanje Gospodina. Što ću onda jesti?"

Gospodin Brahma odgovori: "Ako te ljudi u Kali-jugi pritijesne u nepovoljno izgrađene zgrade i zanemare ti ponuditi hranu, možeš njih pojesti."

To znači, da će u kućama, izgrađenim po vastu-u, ljudi uživati u sreći, zdravlju i blagostanju, dok u kućama izgrađenim protiv zakona vastu-a, stanovnike će pratiti bolesti, siromaštvo i nesreće.

Kasnije učenik gospodara Brahme pod imenom Maja Danava utemeljio je znanost o vastu-u koja je još uvijek istaknuta u mnogim dijelovima Indije.

Tako je Vastu Puruša postao gospodar svih zgrada i prostorija.

Također je slavljen kao mahabhagavata - veliki štovatelj Boga. To potvrđuje drevna vedska mantra: "Om mahabhagavataya vastupurushaya svaha."

Kvadrat - praoblik prostora:

Opisani mit od konkretne je i praktične važnosti za znanost arhitekture. Podjela tlocrta na ravnomjerno raspoređene kvadratne rešetke ovdje nalazi svoje metafizičko objašnjenje.

Legenda pokazuje kako su božanske snage ugrožene od strane sila kaosa i tame. Utisnutu u kvadratnu rešetku, svemirske redarstvene sile uokviruju tu pra-snagu u jedan oblik. Taj kvadratni oblik simbol je manifestirane materije.

U vastu-u je kvadrat sam po sebi praoblik prostora i postaje najvažniji oblikovni element u planiranju arhitektonskih tlocrta. Još jedan važan aspekt koji utjelovljuje taj mit je u jasnom ograničavanju i egzaktnom raspoređivanju Vastu Purušinog kvadrata.

Analogno tome, vastu zahtijeva jasna ograničenja pojedinih prostora i površina kako bi se optimalno iskoristile suptilne energije. Zemljište bi zato trebalo biti četverokutno i ograđeno ogradom, živicom ili zidom. Tek se tada može oblikovati osobno i povezano energetsko polje.

Sam prostor kroz to razgraničenje doživljava preobražaj. Iz nepovezanih i kaotičnih stanja prelazi u stanje energetskog reda.

Svaki dio tog prostora posjeduje svoja vlastita točno određena energetska svojstva koja se odnose i na sve druge dijelove prostora.

Tako se stvara energetski centar koji komunicira s energetskim centrima svih drugih prostora. Svaki dio toga koherentnog prostora povezan je sa svim drugim dijelovima i komunicira s njima.

Stoga možemo govoriti o bio-polju, čije svojstvo odgovara elektromagnetnom polju ljudskog tijela i s njime stoji u uzajamnom djelovanju.

Znanje o prostornoj anatomiji bio polja je srce vastua. U toj anatomiji povezuju se nebrojeni prirodni utjecaji koji određuju kvalitetu prostora.

Već iz ovog jednostavnog promatranja prikaza Vastu Puruše u kvadratu i njegove usmjerenosti prema stranama svijeta, može se doznati mnogo toga o prirodnim zakonima izgradnje prostorija.