Balans tijela, uma i duše

Ayurvedska dijagnostika je vrlo stara i funkcionalna. Njome možemo vidjeti uzroke mnogih poremećaja u tijelu – doša, dhatua, suptilnog tijela i drugo.

Dijagnostika je jako bitna za pravilno odreðivanje tretmana i lijekova, pravilnih savjeta prehrane, ponašanja i razmišljanja.

Dijagnostika iz ayurvede se koristi u mnogim medicinama svijeta naročito u kineskoj medicini, a u alopatskoj medicini se ranije učila na medicinskom fakultetu i stariji liječnici su je koristili.

moze li psihoterapija mozak | Bio Rama Psihoterapije

Zapravo dijagnostika znači uviđanje sklada i nesklada u tijelu. Kada je sklad tijelo je zdravo, a kada je nesklad – tijelo je bolesno.

Da bi liječnik mogao raditi dijagnostiku i davati savjete bilo koje kategorije i sam mora biti zdrav.

Iskusni ajurvedski liječnik će moći sagledati mnogo elemenata u dosta kratkom vremenu za što naprednim instrumentima treba od nekoliko dana do nekoliko tjedana, a mnogi elementi su i nepoznati. 

Tako će moći vidjeti i kompletno psihoemotivno stanje osobe, vidjet će organe kao osobe (kako se organi osjećaju, što im fali i sl.), može se vidjeti (samo kod jako iskusnih liječnika) trenutci nadolazeće smrti i još mnogo toga.

Stav liječnika nikada ne treba biti da, ako vidi nešto loše, nešto neizlječivo, da odustane. Naprotiv, on treba poduzeti sve mjere do zadnjeg daha pacijenta. Bitan je, naravno, stav i vjera pacijenta.

Dijagnostikom se mogu vidjeti i poremećaji koji još nisu prouzročili neki problem ili neku bolest na tijelu, što, naravno, omogućuje da se određeni uzrok/poremećaj lakše i brže makne.

Dijagnostika se vrši na razne načine – preko pulsa, očiju, noktiju, hare, jezika, usana, mokraće, ali u težim slučajevima svakako se gleda i natalna karta osobe kao i mjesto stanovanja i rada. 

Određeni, vrlo skriveni problemi mogu biti u prostoru, u planetima koje su nam trenutno vladajuće, koje su negativne i slično.

Ayurverdski liječnik je školovan i opunomoćen da može pročitati osobu kao knjigu. Može u toj knjizi naći i mnoge stvari za koje i sama osoba nije svjesna.

Balans svjesnog, nesvjesnog i podsvjesnog uma

Ayurvedska dijagnostika je vrlo stara i funkcionalna. Njome možemo vidjeti uzroke mnogih poremećaja u tijelu – doša, dhatua, suptilnog tijela i drugo.

Dijagnostika je jako bitna za pravilno određivanje tretmana i lijekova, pravilnih savjeta prehrane, ponašanja i razmišljanja.

Dijagnostika iz ayurvede se koristi u mnogim medicinama svijeta naročito u kineskoj medicini, a u alopatskoj medicini se ranije učila na medicinskom fakultetu i stariji liječnici su je koristili.

Zapravo dijagnostika znači uviđanje sklada i nesklada u tijelu. Kada je sklad tijelo je zdravo, a kada je nesklad – tijelo je bolesno.

260895 05mozak foto shutterstock ff | Bio Rama Psihoterapije

Da bi liječnik mogao raditi dijagnostiku i davati savjete bilo koje kategorije i sam mora biti zdrav.

Iskusni ajurvedski liječnik će moći sagledati mnogo elemenata u dosta kratkom vremenu za što naprednim instrumentima treba od nekoliko dana do nekoliko tjedana, a mnogi elementi su i nepoznati. 

Tako će moći vidjeti i kompletno psihoemotivno stanje osobe, vidjet će organe kao osobe (kako se organi osjećaju, što im fali i sl.), može se vidjeti (samo kod jako iskusnih liječnika) trenutci nadolazeće smrti i još mnogo toga.

Stav liječnika nikada ne treba biti da, ako vidi nešto loše, nešto neizlječivo, da odustane. Naprotiv, on treba poduzeti sve mjere do zadnjeg daha pacijenta. Bitan je, naravno, stav i vjera pacijenta.

Dijagnostikom se mogu vidjeti i poremećaji koji još nisu prouzročili neki problem ili neku bolest na tijelu, što, naravno, omogućuje da se određeni uzrok/poremećaj lakše i brže makne.

Dijagnostika se vrši na razne načine – preko pulsa, očiju, noktiju, hare, jezika, usana, mokraće, ali u težim slučajevima svakako se gleda i natalna karta osobe kao i mjesto stanovanja i rada. 

Određeni, vrlo skriveni problemi mogu biti u prostoru, u planetima koje su nam trenutno vladajuće, koje su negativne i slično.

Ayurverdski liječnik je školovan i opunomoćen da može pročitati osobu kao knjigu. Može u toj knjizi naći i mnoge stvari za koje i sama osoba nije svjesna.

Balans svjesnog, nesvjesnog i podsvjesnog uma

Ayurvedska dijagnostika je vrlo stara i funkcionalna. Njome možemo vidjeti uzroke mnogih poremećaja u tijelu – doša, dhatua, suptilnog tijela i drugo.

Dijagnostika je jako bitna za pravilno određivanje tretmana i lijekova, pravilnih savjeta prehrane, ponašanja i razmišljanja.

Dijagnostika iz ayurvede se koristi u mnogim medicinama svijeta naročito u kineskoj medicini, a u alopatskoj medicini se ranije učila na medicinskom fakultetu i stariji liječnici su je koristili.

Zapravo dijagnostika znači uviđanje sklada i nesklada u tijelu. Kada je sklad tijelo je zdravo, a kada je nesklad – tijelo je bolesno.

heart torus | Bio Rama Psihoterapije

Da bi liječnik mogao raditi dijagnostiku i davati savjete bilo koje kategorije i sam mora biti zdrav.

Iskusni ajurvedski liječnik će moći sagledati mnogo elemenata u dosta kratkom vremenu za što naprednim instrumentima treba od nekoliko dana do nekoliko tjedana, a mnogi elementi su i nepoznati. 

Tako će moći vidjeti i kompletno psihoemotivno stanje osobe, vidjet će organe kao osobe (kako se organi osjećaju, što im fali i sl.), može se vidjeti (samo kod jako iskusnih liječnika) trenutci nadolazeće smrti i još mnogo toga.

Stav liječnika nikada ne treba biti da, ako vidi nešto loše, nešto neizlječivo, da odustane. Naprotiv, on treba poduzeti sve mjere do zadnjeg daha pacijenta. Bitan je, naravno, stav i vjera pacijenta.

Dijagnostikom se mogu vidjeti i poremećaji koji još nisu prouzročili neki problem ili neku bolest na tijelu, što, naravno, omogućuje da se određeni uzrok/poremećaj lakše i brže makne.

Dijagnostika se vrši na razne načine – preko pulsa, očiju, noktiju, hare, jezika, usana, mokraće, ali u težim slučajevima svakako se gleda i natalna karta osobe kao i mjesto stanovanja i rada. 

Određeni, vrlo skriveni problemi mogu biti u prostoru, u planetima koje su nam trenutno vladajuće, koje su negativne i slično.

Ayurverdski liječnik je školovan i opunomoćen da može pročitati osobu kao knjigu. Može u toj knjizi naći i mnoge stvari za koje i sama osoba nije svjesna.